ჩვენ.us

flog

If we are what we eat, then here's where you'll come to know meArchives for flog

October 1, 2022 by sam
September 30, 2022 by sam
September 29, 2022 by sam
September 28, 2022 by sam
September 27, 2022 by sam
September 26, 2022 by sam
September 25, 2022 by sam
September 24, 2022 by sam
September 23, 2022 by sam
September 22, 2022 by sam
September 21, 2022 by sam
September 20, 2022 by sam
September 19, 2022 by sam
September 18, 2022 by sam
September 17, 2022 by sam
September 16, 2022 by sam
September 15, 2022 by sam
September 14, 2022 by sam
September 13, 2022 by sam
September 12, 2022 by sam
September 11, 2022 by sam
September 10, 2022 by sam
September 9, 2022 by sam
September 8, 2022 by sam
September 7, 2022 by sam
September 6, 2022 by sam

Articles from blogs I follow around the net

Better than Ubuntu? 11 Best Linux Distros for Ubuntu Lovers

There are plenty of excellent options with Ubuntu-based distros. Check out the best of them here.

via It's FOSS October 1, 2022

Active kernel releases

There are several main categories into which kernel releases may fall: Prepatch Prepatch or "RC" kernels are mainline ker…

via The Linux Kernel Archives September 20, 2022

The phrase "open source" (still) matters

In 1988, “Resin Identification Codes” were introduced by the plastic industry. These look exactly like the recycling symbol ♺, w…

via Drew DeVault's blog September 16, 2022

Generated by openring